Strona Główna

Odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Podstawowe korzyści dla kontrahenta to:

 
• pomniejszenie obowiązkowej składki na PFRON, 

• comiesięczna ulga z tytułu zakupu usług w naszej firmie 

( dla czerwca 2016 wynosi 72,27 %  ) zobacz historię 

• korzystniejsza cena za 1 rbh pracownika ochrony.

 

 Ochrona Osób i Mienia Dragon